Effektiv statistikhantering med YouTube Insight

Har ni behov av att löpande samla in och sammanställa statistik från YouTube Insight? Tar det flera dagar varje månad att sammanställa statistiken? Är du alltid nervös att det blivit fel någonstans på vägen? Vi kan hjälpa dig!

YouTube Insight är ett kraftfullt verktyg för få fram statistik för sina filmer, t.ex. för att studera spridning och vilka källor som leder till visningar. Men man är begränsad till att antingen samla statistik för en specifik film, eller för alla filmer i kanalen. Om man behöver studera en avsnitt av kanalen, eller studera statistik för olika perioder, källor och tvärsnitt, så blir det snabbt omständigt, tidkrävande och felbenäget.

Vi på Carretera AB har tagit fram lite olika verktyg som gör att processen insamlingen och sammanställningen blir betydligt effektivare, felsäkrare och mindre resurskrävande.

Hör av dig till oss så kan vi vid ett kostnadsfritt möte där vi går igenom dina statistikbehov och beskriver vilka effektiviseringar vi kan erbjuda!

Taggmoln