Dags att samarbeta och hjälpa kunden

Hur ska man som marknadschef ge sina byråer rätt förutsättningar att samarbeta? Hur ska man som konsult agera för att kunden ska få ut bästa möjliga resultat (ROI). Idag flyter titlar och byrågränser ihop och branschen är lite av ett virrvarr. Det finns reklambyåer, mediebyråer, digitala byråer, pr byråer, eventbyråer, strategiska projektledare, planners, digitala . . . → Read More: Dags att samarbeta och hjälpa kunden.

Dags att samarbeta och hjälpa kunden

Hur ska man som marknadschef ge sina byråer rätt förutsättningar att samarbeta? Hur ska man som konsult agera för att kunden ska få ut bästa möjliga resultat (ROI). Idag flyter titlar och byrågränser ihop och branschen är lite av ett virrvarr. Det finns reklambyåer, mediebyråer, digitala byråer, pr byråer, eventbyråer, strategiska projektledare, planners, digitala . . . → Read More: Dags att samarbeta och hjälpa kunden.

Låt marknadschefen bli agil med agila arbetsmetoder

Är ni precis som IT-avdelningen företagets slasktratt för arbetsuppgifter som inte är definierade i organisationen? Är det tufft att göra snabba men nödvändiga förändringar i den lagda marknadsplanen? Ska ni vara strategiska och operativa på samma gång? Då tycker jag att ni ska titta närmare på agila arbetsmetoder för marknadsavdelningen.

Sätt er ned och . . . → Read More: Låt marknadschefen bli agil med agila arbetsmetoder

Låt marknadschefen bli agil med agila arbetsmetoder

Är ni precis som IT-avdelningen företagets slasktratt för arbetsuppgifter som inte är definierade i organisationen? Är det tufft att göra snabba men nödvändiga förändringar i den lagda marknadsplanen? Ska ni vara strategiska och operativa på samma gång? Då tycker jag att ni ska titta närmare på agila arbetsmetoder för marknadsavdelningen.

Sätt er ned och . . . → Read More: Låt marknadschefen bli agil med agila arbetsmetoder

Marknadsavdelningen (hjärta) Scrum

Att jobba agilt gör att du får bättre träffsäkerhet på dina marknadssatsningar och att du kan hålla fingret direkt på pulsen i projekten. Agilt är inte bara för it-avdelningen. Jag hävdar att de flesta avdelningar kan effektiviseras genom att tänka agilt. Samtidigt som vi kan ha långsiktiga strategier kan vi snabbt och flexibelt sadla . . . → Read More: Marknadsavdelningen (hjärta) Scrum

Var i organisationen ska sociala medier ligga? Vem har ansvaret?

Historiskt sett (en väldigt kort historia men ändock) så har PR eller kommunikation eller kanske marknadsavdelningen tagit initiativet till att integrera varumärket i de nya kanalerna. Och det är helt i sin ordning. Det måste finnas några early adopters inom all innovation och de kan dyka upp lite varsomhelst i en organisation. . . . → Read More: Var i organisationen ska sociala medier ligga? Vem har ansvaret?

Tiden för ROI är inne

År 2010 var året vi fick lära oss att vi är körda om vi inte är med på Facebook och att vi halkar efter om vi inte rankar högt gå Google.

2011-2012 kommer vara åren vi måste mäta vilka resultat man får från sina kampanjer – och se dem som investeringar, inte som kostnader.

. . . → Read More: Tiden för ROI är inne

Taggmoln