Varför är plannern viktig för marknadschefen?

Plannern ser till att man känner sin kund. Han/hon har insikter, koll på affärsmodeller, kan varumärket, är motiverande och kan hålla ett kreativt team på banan. Plannern är gnistan som tänder elden och håller den levande genom hela projektet.

För mig är plannern en av marknadschefens bästa vänner. Helst ska man ha en internt på företaget som jobbar med insikter, undersökningar och kundstrategier för att skapa effektiv reklam. Finns inte denna internt måste man som marknadschef se till att den byrå man väljer har en riktigt bra planner. Någon som man verkligen kan samarbeta med och som också kan samarbeta med övriga byråer som företaget använder sig av. Om jag någon gång går tillbaka till “köpar” sidan som marknads- eller kommunikationschef så kommer jag vara extremt noga med just denna viktiga del i teamet.

En bra planner levererar insikter som ska leda till effektivare idéer. Han/hon måste kunna generera och överföra kunskaper kring kunden, kundens varumärke och den omvärld de lever i. Då får det kreativa teamet rätt förutsättningar att jobba med och på så sätt får man effektivare reklam. Allt för ofta ser jag vacker reklam som har en enorm kreativ höjd och är jättefint producerat men avsändarens budskap har tappats bort på vägen. Vem var avsändaren? Vad tyckte de att vi skulle göra? Köpa, titta, gilla?

Att driva bra planningarbete funkar bara om man av kunden tillåts gräva på djupet kring affärsmodeller, säljprocesser, statisitk och intervjuer. Man måste få vara lite jobbig. Det här kan ta lite tid och kräver att kunden har möjlighet att lägga resurser för denna del av arbetet som faktiskt är grunden till resultatet. Har inte idésprutorna, de som ska skriva texter och visualisera budskapet, rätt förutsättningar från början så är risken stor att man skjuter snett.

Så nästa gång du upphandlar reklam eller pr så fråga vem plannern är.

 

 

 

Leave a Reply

 

 

 

You can use these HTML tags

<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>

Protected by WP Anti Spam

Taggmoln