Dags att samarbeta och hjälpa kunden

Hur ska man som marknadschef ge sina byråer rätt förutsättningar att samarbeta? Hur ska man som konsult agera för att kunden ska få ut bästa möjliga resultat (ROI). Idag flyter titlar och byrågränser ihop och branschen är lite av ett virrvarr. Det finns reklambyåer, mediebyråer, digitala byråer, pr byråer, eventbyråer, strategiska projektledare, planners, digitala . . . → Read More: Dags att samarbeta och hjälpa kunden.

Låt marknadschefen bli agil med agila arbetsmetoder

Är ni precis som IT-avdelningen företagets slasktratt för arbetsuppgifter som inte är definierade i organisationen? Är det tufft att göra snabba men nödvändiga förändringar i den lagda marknadsplanen? Ska ni vara strategiska och operativa på samma gång? Då tycker jag att ni ska titta närmare på agila arbetsmetoder för marknadsavdelningen.

Sätt er ned och . . . → Read More: Låt marknadschefen bli agil med agila arbetsmetoder

Sök i försäkringsbranschen

Jag har tidigare skrivit om hur vi på Carreteras utvecklar ett verktyg för Searcher Intent Modelling som hjälper dig att hitta dina kunder på nätet. Nu kan vi presentera ett utdrag ifrån den rapport vi gjort för försäkringsbranschen. Det visar sig snabbt att tre av fyra storbolag är ganska bra på att ha en . . . → Read More: Sök i försäkringsbranschen

Varför är plannern viktig för marknadschefen?

Plannern ser till att man känner sin kund. Han/hon har insikter, koll på affärsmodeller, kan varumärket, är motiverande och kan hålla ett kreativt team på banan. Plannern är gnistan som tänder elden och håller den levande genom hela projektet.

För mig är plannern en av marknadschefens bästa vänner. Helst ska man ha en internt . . . → Read More: Varför är plannern viktig för marknadschefen?

Searcher intent modelling

I jakten på kunden utvecklas hela tiden fler och mer finslipade verktyg för att kartlägga och kategorisera kunders rörelser på nätet. Vi vet alla vid det här laget att SEO-arbete kan hjälpa oss att ranka högre på vissa ord och termer. Vi vet också att vi måste bygga relevant innehåll på våra webbplatser för . . . → Read More: Searcher intent modeling

Marknadsavdelningen (hjärta) Scrum

Att jobba agilt gör att du får bättre träffsäkerhet på dina marknadssatsningar och att du kan hålla fingret direkt på pulsen i projekten. Agilt är inte bara för it-avdelningen. Jag hävdar att de flesta avdelningar kan effektiviseras genom att tänka agilt. Samtidigt som vi kan ha långsiktiga strategier kan vi snabbt och flexibelt sadla . . . → Read More: Marknadsavdelningen (hjärta) Scrum

Var i organisationen ska sociala medier ligga? Vem har ansvaret?

Historiskt sett (en väldigt kort historia men ändock) så har PR eller kommunikation eller kanske marknadsavdelningen tagit initiativet till att integrera varumärket i de nya kanalerna. Och det är helt i sin ordning. Det måste finnas några early adopters inom all innovation och de kan dyka upp lite varsomhelst i en organisation. . . . → Read More: Var i organisationen ska sociala medier ligga? Vem har ansvaret?

När du ska hyra in en SEO-konsult

Att hyra in rätt konsult

Det är mycket prat om experter numera. Både Christian Rudolf och Social Factory skriver bra om just detta inom SEO-området. Jag håller med dem helt och fullt men har ett tillägg i debatten.

När jag upphandlat konsulter har jag insett att jag själv måste kunna en hel del . . . → Read More: När du ska hyra in en SEO-konsult

Tiden för ROI är inne

År 2010 var året vi fick lära oss att vi är körda om vi inte är med på Facebook och att vi halkar efter om vi inte rankar högt gå Google.

2011-2012 kommer vara åren vi måste mäta vilka resultat man får från sina kampanjer – och se dem som investeringar, inte som kostnader.

. . . → Read More: Tiden för ROI är inne

När ekonomichefen får vara med och hjälpa marknadsavdelningen

Är det något ekonomichefen är bra på så är det att räkna. Många gånger i mitt arbetsliv så har just ekonomichefen varit den som blivit min bästis. I min lilla serie om hur ledningsgrupper måste bli mer kommunikativa inom gruppen har jag alltså nu kommit till ekonomichefen.

Jag vet att ledningsgrupper ser olika . . . → Read More: När ekonomichefen får vara med och hjälpa marknadsavdelningen

Taggmoln